Farmhouse Christmas: crossstitch Horsin' Around

A Farmhouse Christmas Story, deel 3

Farmhouse Christmas: Horsin' Around

Farmhouse Christmas: Horsin’ Around

Jingles ligt lekker te slapen bij het vuur in de woonkamer, maar ik heb geen rust. Ik moet iets doen, naar buiten en mijn hoofd leegmaken!
Ik zadel Polly op, het enige paard van opa en oma. Ze woont in de stal waar ook een paar kippen staan. Het ruikt er naar vers stro en ik kan het zachte tokken van de kipjes horen op de achtergrond. Het is heel vredig en rustgevend, merk ik ineens met een schokje.
Snel stijg ik op en geef Polly de vrije teugel: zij mag vandaag de route kiezen, zodat ik me op mijn gedachten kan concentreren. Het is hier overal zo prachtig! Een enkele boerderij in de verte, de glooiing van de beboste bergen, het bevroren meer waar opa een wak in heeft geslagen voor de vogels.
Ik merk echt een rust in mezelf op, terwijl Polly rustig en zeker doorstapt in deze haar welbekende omgeving. Haar rustige tred wiegt mijn onrust in slaap, zo voelt het een beetje.

Jingles is in a deep and blissful sleep near the fire in the living room, but I feel restless. I have to do something, go outside and clear my head!
I get Polly out of her warm stable, the only horse grandpa and grandma have. She lives in the barn on which a few chickens live, too. It smells like fresh hay and I can hear the soft sounds of the chickens in the background. It is all so peaceful and soothing, I notice with a tiny shock.
Without anymore delay I mount Polly and give her the freedom to pick a route. It gives me the opportunity to focus on my rambling thoughts.
The scenery is without a doubt beautiful here: a single farm in the distance, the trees growing on the sides of the mountains, the frozen lake in which grandpa made a hole for the birds.
I notice the peace inside of me, while Polly keeps walking, easy and certain of her path; she knows the area so well. Her gentle stride is sussing my restlessness to sleep or so it feels.

Farmhouse Christmas: Pinewood Farm

Farmhouse Christmas: Pinewood Farm

Diep in gedachten verzonken merk ik eerst niet waar Polly stopt. Verward kijk ik om me heen, tot ik Penny met een kar vol verse kerstbomen aan zie komen. We zwaaien blij naar elkaar.
Penny is mijn oude vriendin, met wie ik vroeger allerlei kattenkwaad uithaalde, tot grote vermoeidheid van opa en oma. Goeie, ouwe herinneringen!
Wat een heerlijke ontmoeting en zo perfect op tijd.

I‘m so caught up in my thoughts that I don’t understand where Polly has stopped at first. A little confused I glance around until I spot Penny walking toward me, pulling a cart filled with freshly cut Christmas trees. We wave at each other, smiling happily.
Penny is my old friend, with whom I got into a lot of troubles back in the day, much to the exhaustion of grandpa and grandma. Good, old memories!
Such a delightful meeting at the perfect time.

Een goed gesprek

We gaan binnen koffie drinken en ik vertel Penny in het kort waar ik allemaal mee rondloop, met als kers op de taart de vraag van opa vanmorgen. Waar ik een verraste uitroep van mijn vriendin verwacht, krijg ik enkel een klein grijnslachje en een klopje op mijn hand.
‘Wat fijn dat je weer thuiskomt,’ zegt ze warm. ‘Dan kunnen we elkaar weer vaker zien en gezellig kletsen en roddelen, want oh meid, heb ik toch sappige verhalen voor je!’
‘Maar,’ begin ik haperend en in complete verwarring, ‘ik weet helemaal nog niet of ik het doe! Ik bedoel, kan ik dat wel, een boerderij runnen? Zelfs een kleintje zoals deze? Wil ik dat wel? En wat moet er dan van mijn gewone werk worden? Daar hou ik ook erg van!’ Deze ontlading voelt GOED! Wat fijn om alles hardop uit te spreken. En de vragen lijken ineens helemaal zo moeilijk niet meer te beantwoorden…Penny lacht hardop en schenkt me nog eens koffie bij.

A good talk

We go inside for hot coffee and I tell Penny all of my doubts and top it off with the question of grandpa this morning. I expect a look of surprise, but all I get is a little smile and a tap at my hand.
How nice to have you home again,’ she says warmly. ‘We’ll be able to see each other much more and we can chat and gossip and girl, do I have some juicy stories for you!’
‘But’, I start in complete confusion, ‘I don’t know if I’m going to do it! I mean, can I even, run a farm, even if it’s a small one like grandpa’s and grandma’s? Do I want to? And what about my normal job, which I love too!’ This feels so GOOD! How nice it is to just speak it all out loud. And all of sudden the questions aren’t as difficult as they seemed before…Penny just laughs and pours me more coffee.

Farmhouse Christmas: cross stitch Pinewood Farm

Een boom met een bedoeling

‘Weet je wat?’ zegt ze nadenkend. ‘Ik geef je een kerstboom mee, met een stevige kluit. Die zet je bij opa en oma op, versiert hem en geniet van hem tijdens deze kerstdagen. Wanneer kerst voorbij is, zet je hem op een mooie plek in de tuin, zodat je er jaren na nu nog van kunt genieten.’ Penny ruimt intussen de kopjes op, alvorens ze verder gaat: ‘En als je besluit om toch niet te blijven, dan breng je de boom bij mij terug en dan zet ik hem terug in de grond. Afgesproken?’
Ik omhels mijn vriendin stevig. ‘Afgesproken. Mag ik er een uitzoeken?’
En niet veel later vertrek ik met een mooie volle, niet te grote kerstboom op sleeptouw naar huis terug.

A tree with a purpose

You know what?’ she says thoughtfully. ‘I am going to give you a Christmas tree, with a firm clod. You put it up at your grandparents’, decorate it pretty and enjoy it fully this Christmas. And then, when Christmas is over, you move it into the garden. Put it back into the soil, for years after this one to enjoy.’ Penny clears the table before she continues: ‘And if you decide not to stay, you give the tree back to me and I’ll put it back in the soil. Deal?’
I tightly hug my dear friend. ‘Deal. Can I pick one?’
And not long after that I return home with a full, not too big Christmas tree tied behind Penny.

Wordt vervolgd…

To be continued…

A Farmhouse Christmas Story voorgaande delen:

Het verhaal achter het verhaal

The story behind the story

A Farmhouse Christmas Story heb ik verzonnen rondom de borduurpatronen van Little House Needleworks: Farmhouse Christmas. Deze serie bestaat uit 9 delen en was in 2018 een BOM serie. Ik heb de serie gekocht via Atelier Soed Idee, mocht je hem ook willen bekijken/bestellen!


A Farmhouse Christmas Story is a story I made up involving the crossstitch patterns of Little House Needleworks: Farmhouse Christmas. This serie is build in nine parts and was a BOM in 2018. I purchased mine through Atelier Soed Idee, in case anyone wants to look at it/order it!

Spread the love

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Verplichte velden zijn gemarkeerd *